Testament-Legaat

Schenken & nalaten

Om het werk van de Dierenambulance op een bijzondere manier te steunen, kunt u ons een bedrag uit uw erfenis nalaten. Dit kan op twee manieren:

  • Legaat
  • Erfstelling

Een legaat is een beschikking in uw testament waarmee u aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen, maar daarnaast ook een bepaald bedrag als legaat nalaten aan de Dierenambulance.

Wat is een legaat?

Als u de Dierenambulance tot legataris in uw testament wilt benoemen, moet u even langs het notariskantoor. Een testament opstellen of wijzigen doet u altijd bij de notaris.

Wat is een erfstelling?

Bij een erfstelling worden aangewezen personen of instellingen in het testament tot (mede-)erfgenaam benoemd. U kunt de Dierenambulance tot (mede-)erfgenaam benoemen. De Dierenambulance komt dan in aanmerking voor (een deel van) uw erfenis. U kunt ook bepalen dat de Dierenambulance tot (mede-) erfgenaam wordt benoemd, maar pas de beschikking krijgt over de goederen na het overlijden van een persoon die tot vruchtgebruiker is benoemd. Voor het maken van een testament gaat u naar de notaris.

De notaris

Uw eigen notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Ook met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij uw eigen notaris.

Contact info Dierenambulance:

Adres
Dierenambulance
Cartesiusstraat 88
3076 DD Rotterdam,
Zuid Holland

Telefoon voor Informatie: 0643544402

 

 

 

 

 

Voor Giften / Donaties:
IBANNR: NL85INGB0001520129
T.A.V Dierenambulance
BIC:INGBNL2A