Testament- Legaat

Meer informatie over schenken en nalaten? Lees dan verder.

Schenken & nalaten

Om het werk van de Dierenambulance op een bijzondere manier te steunen, kunt u ons een bedrag uit uw erfenis nalaten. Dit kan op twee manieren:

  • Legaat
  • Erfstelling.

Wat is een legaat?

Een legaat is een beschikking in uw testament waarmee u aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen, maar daarnaast ook een bepaald bedrag als legaat nalaten aan de Dierenambulance

Als u de Dierenambulance tot legataris in uw testament wilt benoemen, moet u even langs het notariskantoor. Een testament opstellen of wijzigen doet u altijd bij de notaris.

Wat is een erfstelling?

Bij een erfstelling worden aangewezen personen of instellingen in het testament tot (mede-)erfgenaam benoemd. U kunt de Dierenambulance tot (mede-)erfgenaam benoemen. De Dierenambulance komt dan in aanmerking voor (een deel van) uw erfenis. U kunt ook bepalen dat de Dierenambulance tot (mede-) erfgenaam wordt benoemd, maar pas de beschikking krijgt over de goederen na het overlijden van een persoon die tot vruchtgebruiker is benoemd. Voor het maken van een testament gaat u naar de notaris.

De notaris

Uw eigen notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Ook met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij uw eigen notaris.

Schenken aan een goed doel?

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

De Dierenambulance is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1januari  2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Contact info Dierenambulance:

Adres:
Dierenambulance
Cartesiusstraat 88
3076 DD Rotterdam,
Zuid Holland

Telefoon voor Informatie:
+31 6 43544402

Voor Giften / Donaties:
IBANNR: NL85INGB0001520129
T.A.V Dierenambulance
BIC:INGBNL2A

ANBI 2023

In veiligheid doneren.

Voor het jaar 2023 heeft de dierenambulance opnieuw goedkeuring ontvangen om de ANBI-status te behouden. Dit betekent dat we ook dit jaar worden erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dierenambulance nodig?

Neem dan snel contact op!

Het is gemakkelijk om contact op te nemen met een dierenambulance in jouw regio via het landelijke nummer 0900-0245. Toets simpelweg jouw postcode in nadat je hebt gebeld en je wordt doorverbonden met de dichtstbijzijnde dierenambulance.