Downloads Statistieken
Het download archief bevat momenteel 6 downloads waarvan er 3052 gedownload zijn.
Geef U Mening
Gaat u in het jaar 2014 aan kleine lokale goede doelen geven.Of gaat u weer die grote doelen sponsoren die miljoenen op de bank hebben
 

Dieren nieuws

Dierenambulance
Powered by DIERENAMBULANCE

 

Dierenpolitie, wat doen die nou eigenlijk?

De politie komt aan de deur bij een vrouw nadat buurbewoners klagen over stankoverlast. De vrouw, die in de war lijkt te zijn, heeft wel erg veel huisdieren. De beestjes zien er onverzorgd uit en doen hun behoefte binnen. De agenten, die de zorgwekkende situatie aantreffen, schakelen hun collega’s van de dierenpolitie in.

Dit is een van de voorbeelden van situaties waarbij de experts dierenwelzijn van de politie ingeschakeld worden. Brigadier Anouk Duijnker vertelt: “Als de politie op een melding afgaat en dieren onder erbarmelijke omstandigheden aantreft dan worden wij direct benaderd. We onderzoeken vervolgens of het inderdaad om dierenmishandeling of verwaarlozing gaat en gaan na of de eigenaar in het verleden eerder met politie en justitie in aanraking is geweest. Als dat nodig is nemen we de dieren in beslag en zorgen wij dat deze opgevangen worden.
In de bovenstaande casus gaat het ook om het welzijn van de vrouw. Wij werken in dit soort zaken samen met bemoeizorg zodat ook zij de juiste hulp krijgt.

 

Dierenleed als indicator
Anouk: “Dierenmishandeling staat nooit op zichzelf. De verdachten die we voor dit soort zaken aanhouden, hebben altijd meer op hun kerfstok. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een relatie bestaat tussen dierenleed en huiselijk geweld en/of zedenmisdrijven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de pleger van het huiselijk geweld ook zijn dieren mishandeld of juist als wapen inzet. Ook het inzetten van een dier als chantagemiddel komt voor. Een andere vorm is dat het slachtoffer, kinderen of volwassen, van huiselijk geweld, dieren kan gaan mishandelen om zich af te reageren. |
Dierenmishandeling kan ook een indicator zijn om een gedragsstoornis bij kinderen aan het licht te brengen. Zo hield de politie een jongen aan die op zijn negende een auto stal en zijn wijk terroriseerde. Hij zorgde dat kinderen uit de buurt onder druk streken voor hem uithaalden. Hij liet zijn “vrienden” een goudvis kopen bij de dierenwinkel, die hij vervolgens zelf doodstampte om te zien wat er zou gebeuren. ,,In de gevallen waarbij jeugd betrokken is maken wij ook altijd een jeugdzorgmelding op. Strafbaar gedrag door jeugdigen tegen dieren is immers altijd een onderzoek waard.’’

 

Verschillende instanties
In de aanpak van dierenmishandeling en verwaarlozing opereert de politie niet alleen. De verschillende hulpverleningsinstanties werken veel samen. “Er zijn landelijk veel initiatieven om deze onderwerpen meer onder de aandacht te krijgen. Een van de partijen die een rol speelt in het maken van koppelingen tussen organisaties is de landelijke Taskforce Huiselijk geweld en dierenmishandeling. Alles begint bij bewustwording, samen zien we meer” zegt Anouk.

Melding maken
Heeft u het vermoeden dat er in uw directe omgeving sprake is van dierenmishandeling of -verwaarlozing? Meld dit dan via het telefoonnummer 144 voor dieren in nood of bijvoorbeeld via Meld Misdaad Anoniem (tel. 0800 – 7000) En als u een Dierenambulance nodig heeft belt u (0900 - 0245 Landelijk nummer voor Dierenambulances. Afhankelijk van de melding kunnen wij besluiten andere instanties in te schakelen zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), of de Dierenambulance zodat zorg op maat geleverd kan worden!


DIERENPOLITIE DEEL 2

Dierenbescherming jokt

In oktober dit jaar zullen de eerste 125 speciale agenten de straat op gaan die dieren en hun rechten zullen behartigen. In de volksmond al de 'Animal Cops' genoemd. Een lang gekoesterde wens van de PVV. Eindelijk gaat er dus meer gebeuren voor dieren en komen er meer mensen zichtbaar op straat die kunnen en mogen optreden als een dier mishandeld wordt of verwaarloosd. Een heel goede zaak en wij juichen dit initiatief dan ook van harte toe.

Daarom was ik nogal verbaasd na het lezen van een reactie van de directeur van de Nederlandse Dierenbescherming. Frank Dales reageerde op een aantal zaken die in het regeerakkoord waren opgesteld. Zo viel uit zijn mond op te tekenen dat hij vraagtekens heeft bij de opvang en of dat dan moest gebeuren door zijn Dierenbescherming. Ook stelde hij dat de Dierenbescherming daarvoor geen geld had. En iets verder ging hij verder dat de Dierenbescherming geen subsidie ontvangt van overheid. Hij vond dat de politiekant goed geregeld was maar de uitvoerende kant juist niet.

Vreemd om dat allemaal te lezen van meneer Frank Dales. Want klaarblijkelijk kent deze directeur van de Dierenbescherming zijn eigen organisatie niet. Of hij jokt er bewust over.
Want als we even kijken in de jaarrekening, die overigens voor iedereen zichtbaar is op de website van het CBF, dan zien we het volgende:


De Nederlandse Dierenbescherming heeft een financiële reserve van 63,8 miljoen euro. En nog eens 9,3 miljoen euro in fondsen. Totaal dus op de bank een bedrag van een slordige 72,8 miljoen euro. Waarmee aangetoond is dat ze dus wel degelijk over ruim voldoende geld beschikken om een dier op te vangen lijkt me. Dan iets verder zien we dat de Dierenbescherming een bedrag van 5.273.000 euro aan subsidie van de overheid heeft ontvangen. Waarmee zijn reactie dat ze geen subsidie ontvangen dus aantoonbaar onjuist is, en zelfs misleidend naar de consument. Er was een uitbetaling van rente op de tegoeden van maar liefst 2,4 miljoen euro. De salarispost van de Dierenbescherming bedroeg 15,3 miljoen euro en meneer de directeur  Frank Dales. snoepte daarvan 129.000 euro mee. Bovenop dit bedrag volgde een dienstauto en betaling van pensioen en sociale premies door de Dierenbescherming. Waarmee zijn jaarinkomen dus wel hoger zal zijn. Meneer Frank Dales heeft daarnaast nog een tweetal functies in raden van toezicht van de bibliotheek in Utrecht en de vereniging voor openbaar onderwijs, waarnaast hij ook nog voorzitter is van Eurogroup.

Lijkt me dat meneer Dales niet te klagen heeft en het wel zeer schrijnend is dat hij onwaarheden de wereld in helpt en op die wijze dierenvrienden en liefhebbers tracht te misleiden en vooral te bewegen de clubkas nog verder te vullen van de Dierenbescherming.
De slogan van het CBF is wel toepasselijk. Weet aan wie je geeft !

Want met al dat geld kan men toch wel een mishandeld dier opvangen en verzorgen?

Lees het Telegraaf interview met Frank Dales.

De financiële huishouding van de Dierenbescherming: http://www.cbf.nl/Instelling-financien/4147/Dierenbescherming-Ned-Ver-tot-Bescherming-van-Dieren
Mark Vos